top of page
Veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat het supplementaire risico dat ontstaat ten gevolge van de interactie van verschillende aannemers op een werf ingedijkt wordt. Hij stelt een veiligheidsprogramma op waarin een plaats moet worden ingeruimd voor preventie op de arbeidsplek. Hij geeft aanbevelingen en precieze adviezen om dat alles in goede banen te leiden.

 

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de verwezenlijking op de bouwwerf zelf. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers geldt automatisch de coördinatieverplichtng ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij projecten voor particulieren als voor ndernemingen. Let wel dat onder aannemers in deze context niet alleen aannemers bedoeld zijn zoals die in de courante omgangstaal bedoeld worden, maar ook alle natuurlijke of rechtspersonen de tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk activiteiten verrichten, dus ook bjvorbeeld nutsmaatschappjen. Particuliere doe-het-zelvers worden in deze evenwel net als aannemer beschouwd.

 

De reglementering is van toepassing op de bouwplaatsen waar de volgende werken worden uitgevoerd:

graafwerken, grondwerken, funderings-en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, plaatsing van nutsleidingen (riolen, gasleidingen, electriciteitskabels en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere werken), bouwwerken, (de)montage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen, inrichtings- en uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij een of meer hoger vermelde werken.

 

Taken van de coördinator-ontwerp.

 

Taken van de coördinator-verwezenlijking

 

 

 

 

bottom of page