top of page
EPC-Certificering

 

 

 

 

 

 

 

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.
De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verhuren, is hiervoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.

 

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

 

Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders, hij stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan.

De eigenaar kan dan voorafgaand aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen (bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie. Hierbij wordt dan uitgegaan van de meest nadelige situatie en/of waarde waardoor een slechter resultaat bekomen wordt.

 

In zoekertjes, advertenties, ... moet ook informatie over het EPC gepubliceerd worden door de verkoper, zoniet zal het VEA (Vlaams Energie Agentschap) de verkoper een boete geven gaande van 500€ tot 5.000€!

 

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... Bij de inspectie moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen.

 

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid.

 

De energiedeskundige type A moet voor de opmaak van het EPC de eigenaar (verkoper) informeren over de bewijsstukken (aanstiplijst) die onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC. De energiedeskundige controleert of de ontvangen documenten voldoen aan alle voorwaarden om als bewijsstuk in aanmerking te komen. Zo moeten bijvoorbeeld het volledige adres, de datum en de auteur op het bewijsstuk worden vermeld. De energiedeskundige lijst de ontvangen documenten op en zowel de eigenaar (of de gevolgmachtigde of lasthebber, zoals ev. de notaris of de immomakelaar) als de energiedeskundige ondertekenen de lijst van de ontvangen documenten. Op die manier worden discussie achteraf, bijvoorbeeld in het geval van klachten, over het ter beschikking stellen van mogelijke bewijsstukken vermeden.

 

 

 

bottom of page