top of page
Ventilatie verslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze ventilatieverslaggeving houdt naast de coördinatie nog 4 belangrijke punten in:

 

Ventilatie ontwerp

De ventilatieverslaggeving ontwerp zorgt voor een ventilatie ontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er ook voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is als het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking).

 

Ventilatie regelbare toevoer

De ventilatie verslaggever regelbare toevoer zorgt voor de ingave van de regelbare toevoeren bij het BCCA. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem B, D en D+.

Ventilatie regelbare afvoer

De ventilatie verslaggever regelbare toevoer zorgt voor de ingave van de regelbare toevoeren bij het BCCA. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem C, D en D+.

Ventilatieverslaggeving doorvoer

De ventilatie verslaggever doorvoer zorgt voor de controle en ingave van de werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur) bij het BCCA. Indien er op het moment van de meting nog geen binnendeuren aanwezig zijn, dan moet de werkelijke toestand worden gerapporteerd en zal de volledige opening in rekening worden gebracht. Hierdoor wordt automatisch voldaan aan de eisen voor doorvoer.

 

Meting mechanische ventilatie

De ventilatie verslaggever mechanische ventilatie meet de werkelijke ventilatiedebieten. Bij een systeem C of C+ worden enkel de afvoerdebieten gemeten. Bij een systeem D of D+ worden zowel de toevoerdebieten (pulsie) als afvoerdebieten (extractie) gemeten. Deze worden na de meting bezorgd aan het BCCA. De bouwheer zorgt dat alle toevoer- en afvoermondjes voldoende bereikbaar zijn. Ook moet het ventilatiesysteem zelf toegankelijk zijn zodat het werkelijk vermogen kan worden gemeten.

 

 

Prijs ventilatieverslaggeving

De prijs voor het opmaken van de ventilatieverslaggeving varieert van gebouw tot gebouw, tussen 250 € en 375 €.

Aarzel daarom zeker niet om een vrijblijvende offerte aan te vragen.

 

bottom of page