top of page
Het coördinatiedagboek

Het coördinatiedagboek is het document of geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden, en dat de gegevens en bemerkingen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats.

 

Het is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken met een oppervlakte van 500 m2 of meer worden uitgevoerd waarvoor een coördinator-ontwerp of een coördinator-verwezenlijking moet worden aangesteld. Indien op deze bouwplaatsen (van 500 m2 of meer) geen werken met een verhoogd risico (art. 26 §1) of werken beneden een bepaalde omvang (art. 26 §2) worden uitgevoerd, mag het coördinatiedagboek vervangen worden door een schriftelijke in kennisstelling van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes.

 

Op de bouwplaatsen met een oppervlakte van minder dan 500 m2 mag het coördinatiedagboek altijd vervangen worden door deze schriftelijke in kennisstelling.

 

Het coördinatiedagboek mag een afzonderlijk document of een geheel van afzonderlijke documenten zijn; het mag ook gecombineerd worden met het dagboek der werken of met andere documenten die een gelijkaardige functie hebben.

 

De gegevens en de bemerkingen worden vermeld op genummerde bladzijden of geregistreerd aan de hand van een geschikt technologisch middel derwijze dat de verwijdering van de vermelde gegevens of bemerkingen onmogelijk is.

 

Het coördinatiedagboek moet de volgende elementen vermelden:

  • de namen en adressen van de tussenkomende partijen, het ogenblik van hun tussenkomst op de bouwplaats en voor ieder van hen, het voorziene aantal op de bouwplaats tewerk te stellen werknemers evenals de voorziene duur van de werken;

  • de beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen die voor het ontwerp of de verwezenlijking van het bouwwerk van belang zijn;

  • de opmerkingen gemaakt aan de tussenkomende partijen, inzonderheid deze betreffende hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes, en de gevolgen die ze eraan gegeven hebben;

  • de opmerkingen van de aannemers, aangevuld met het visum van de betrokken partijen;

  • de gevolgen gegeven aan de opmerkingen van de tussenkomende partijen en van de werknemersvertegenwoordigers die van belang zijn voor het ontwerp van het project of de verwezenlijking van het bouwwerk;

  • de tekortkomingen van de tussenkomende partijen ten opzichte van de algemene preventiebeginselen, de toepasselijke regels en de concrete maatregelen aangepast aan de specifieke kenmerken van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, of ten opzichte van het veiligheids- en gezondheidsplan;

  • de verslagen van de vergaderingen van de coördinatiestructuur;

  • de ongevallen.

 

Het coördinatiedagboek (verplicht in geval van werken van 500 m2 of meer) wordt geopend door de coördinator-ontwerp. Het wordt bijgehouden en aangevuld door de coördinator-ontwerp of –verwezenlijking, afhankelijk van de fase van de werken. Op het einde van de ontwerpfase moet de coördinator-ontwerp het coördinatiedagboek (alsook het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier) overmaken aan de opdrachtgever.

bottom of page