top of page
Ventilatie verslaggever

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatie verslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA. Deze resultaten worden automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.

 

Norm of verplicht?

De controle van het ventilatiesysteem wordt volledig gebaseerd op de norm STS P 73-1. Een norm bevat een advies of richtlijn. Het voordeel van een norm is dat deze erkend is en dat architecten/bouwheren/uitvoerders kunnen verwijzen naar deze norm indien ze dit wensen.

Dat is wat nu gebeurt. Het VEA verwijst naar deze norm waardoor het EPB-verslag niet kan worden op gemaakt zonder dat deze norm wordt toegepast. Het is dus toch verplicht om bij het bouwen of verbouwen van woningen een ventilatie verslaggever aan te stellen.

 

Waarom een ventilatie verslaggever?

De reden waarom er een ventilatieverslaggever moet worden aangesteld is omdat uit controles blijkt dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat de luchtkwaliteit in een woning niet voldoende is. Veel voorkomende fouten zijn:

  • Ontoereikende debieten per ruimte (vb. fout ingeregeld debiet)

  • Ontoereikend debiet voor ganse installatie (vb. te licht systeem)

  • Onvoldoende balans (toevoer ≠ afvoer)

  • Akoestisch slechte installaties (vaak op te lossen door inregeling)

  • Onzuivere toevoerlucht (geen filters vervangen of foute filters geplaatst)

 

Voor welke ventilatiesystemen?

Voor alle systemen:

  • A-systeem (toevoerroosters en natuurlijke afvoer)

  • B-systeem (mechanische toevoer en natuurlijke afvoer)

  • C-systeem (toevoerroosters en mechanische afvoer)

  • D-systeem (mechanische toevoer en mechanische afvoer)

 

Wat moet er gebeuren?

Er moet heel wat gebeuren, per onderdeel werd een aparte naam toegekend elk met zijn eigen verantwoordelijkheden. Zo is er een onderdeel coördinatie, ontwerp, toevoer, doorvoer en afvoer.

 

Ventilatieverslaggever coördinatie

De taak bestaat uit het aanmaken van een dossier bij het BCCA (voert controles uit op de controleurs). Zonder dat er een ventilatie verslaggever coördinatie werd aangesteld kan er geen startverklaring (EPB) worden ingediend.

 

Verslaggever ontwerp

Deze persoon (vaak de EPB-verslaggever) moet een voorontwerp maken waarbij de toevoerdebieten, doorstroomdebieten en afvoerdebieten grafisch worden voorgesteld op het plan van de woning. Hierbij wordt aandacht besteed dat de toevoerdebieten in balans zijn met de afvoerdebieten (ook bij niet D-systemen).

 

Verslaggever prestatie toevoer

De taak bestaat er in te controleren of de toevoerdebieten voldoen aan de eisen die werden opgelegd in het voorontwerp. Bij een A- of C-systeem bestaat dit uit het ingeven van de raamroosters en de bijhorende debieten. Bij een B- of D-systeem bestaat dit uit het ingeven van de werkelijk gemeten toevoerdebieten.

 

Verslaggever doorstroom

Doorstroomopeningen moeten worden ingegeven bij het BCCA. Dit kan worden ingegeven door bvb. de schrijnwerker die de binnendeuren plaatste of door de EPB-verslaggever.

 

Verslaggever prestatie afvoer

De afvoerdebieten bij een A- of B-systeem moet worden gestaafd door het ingeven van het afvoerroosters. Bij een C- of D-systeem bestaat dit uit het ingeven van de werkelijk gemeten debieten. Dit kan gebeuren door de plaatser van het ventilatiesysteem.

 

Verslaggever mechanische ventilatie

Voor bouwaanvragen die werden aangevraagd vanaf 01/01/2016 is het verplicht om de ventilatiedebieten te meten. Zowel bij een A-, C- en D-systeem.

Let op!

Het is enkel toegestaan aan gekwalificeerde verslaggevers (geslaagd voor het examen van BCCA) om deze verschillende deeltaken uit te voeren. Niet enkel schrijnwerker voor binnendeuren kan bvb de doorstroomopeningen controleren en doorgeven.

bottom of page