top of page
Rioolkeuring

// Wanneer is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht?Een keuring is verplicht in volgende gevallen:

 • Nieuwbouw of herbouw;

 • Realisatie van nieuwe bijkomende huisaansluiting of  plaatsing van een individuele sanering (IBA);

 • Nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;

 • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is

 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).

 

// Wat controleert de keurder?

De keurder controleert volgende zaken:

 • Correcte scheiding van de afval- en regenwaterafvoer op privéterrein

 • Correcte aansluiting van de afvoer van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits

 • Correcte aansluiting van de afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes (dak, terras, …)

 • Correcte aansluiting van de regenwaterput en infiltratie- en drainagevoorzieningen

 • Aanwezigheid van de regenwaterput, septische put en IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) indien verplicht.

 • De aanwezigheid van een infiltratievoorziening en buffervoorziening bij een keuring nieuwbouw en herbouw en bij een keuring 'nieuwe bijkomende aansluiting' indien verplicht.

 • 'nieuwe bijkomende aansluiting' indien verplicht.

 

// Wanneer kan er gekeurd worden?

De keuring kan pas gebeuren wanneer de privéwaterafvoer volledig is. Dit wilt zeggen dat de afvoerbuizen aangelegd moeten zijn. De toestellen die hierop aangesloten worden (bv. toilet, lavabo, keuken, …), moeten nog niet aanwezig zijn. Wat wel aanwezig moet zijn is de regenwaterput, infiltratievoorziening en buffervoorziening, septische put, IBA (indien verplicht). Als er verhardingen zijn aangesloten op de afvoeren, moeten de verhardingen nog niet aangelegd zijn maar de functie van het afvoerputje moet wel gekend zijn

Aquaflanders is verantwoordelijk voor de keuring

Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders keurder? Dan moedigen wij u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan, dit kan door het sturen van een mail naar info@danafix-evc.com. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van Aquaflanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

 

 

 

 

bottom of page